“רחובות אוהבת חיות” הינה קבוצת מתנדבים, הפועלת לטיפול בכלבים הנטושים ברחובות. ההתנדבות כוללת מספר תחומים:

  • השבת הכלבים האבודים למשפחותיהם.
  • פרסום הכלבים הנמצאים בכלביה ומיועדים לאימוץ.
  • שיפור תנאי הכליאה של הכלבים ע”י הוצאתם לטיולים והגשת סיוע וטרינרי במידת הצורך.

מטרותינו

  • מציאת בתים חדשים לכלבים בכלביה העירונית, וע”י כך מניעת המתתם.
  • שיפור תנאי הכליאה של הכלבים בכלביה ע”י מערך מתנדבים המוציא אותם לטיולים יומיים ודואג לנקיונם ולבריאותם.
  • צמצום אוכלוסיית הכלבים המשוטטים ע”י מסירה לאימוץ של כלבים מעוקרים/מסורסים בלבד.
  • הגברת מודעות הציבור לחשיבות שבאימוץ כלבים, לאהבתם ולטיפול מסור בהם.
pup_about.gif